پروانه عضویت انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی آذربایجان شرقی

انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن استان آذربایجان شرقی

Certificate of Completion data security workshop

گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی سازمان مالیاتی کشور

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه ایزو 2008-9001

گواهینامه پیمانکاری پایه یک ساختمان

Certificate professional real estate development

Certificate professional real estate development

گواهینامه برترین شرکت های منطقه آذربایجان سال 1392

پروانه اشتغال به کار - پایه یک

seismic retrofitting certificate

عضو حقوقی رتبه یک - معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری

گواهی رضایت حسن انجام کار از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گواهی رضایت حسن انجام کار از دانشگاه ارومیه

تقدیرنامه حسن انجام کار از دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

رضایت نامه حسن انجام کار از دانشگاه تبریز